Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük, az semmilyen okból, nem juthat harmadik személy kezébe!

Csodák

A csodák ma is léteznek!

Csodák ma is léteznek, Istent nem lehet elvonatkoztatni a csodáktól. Isten egy csodatévő Isten. A csodák létezésére a bizonyíték, maga Jézus Krisztus. Az Őáltala tett csodák, egy másik világ létezésének és rendszerének bizonyítékai.

Lejátszáshoz az „Adobe Flash Player" szükséges, letölthető itt!
A csodákból azt is láthatjuk, hogy az az ország melyet Ő képviselt itt a földön, fölötte áll e világ rendszerének. Jelek és csodák által tett bizonyságot, Isten igazságáról.

Mit nevezünk egyáltalán csodának? Csodákról akkor beszélünk, amikor egy dolgot, vagy történést nem tudunk ok és okozati összefüggésekkel megmagyarázni, vagy bizonyítani.

Amikor csodák oka nem vezethető vissza a mi ismereteink szerinti, fizikai világban ismert összefüggésekre. Az emberek ilyenkor hajlandóak valami saját elképzeléssel előrukkolni, a csodák okainak valami ostoba fizikai szinten történő magyarázásával. Ezek mindig nevetségesek, amikor az Úr csodáit próbálják, fizikai összefüggésekkel megmagyarázni.

Az egyik történet nekem nagyon tetszik: Egy professzor próbálta elmagyarázni a vörös tengeren való átkelést, hogy az nem csoda volt, hanem akkor épen bokáig ért a víz, tehát leszögezte csodák nincsenek. Ekkor felállt egy hallgató és azt mondta, hogy Isten akkor még nagyobb csodát tett, hogy bokáig érő vízbe belefojtotta az egyiptomi hadsereget.

A csodák tagadása, nem szünteti meg, illetve nem teszi semmissé azt a tényt, hogy csodák léteznek. Ádám bukásával az ember lesüllyedt csupán, csak a fizikai érzékelés szintjére. Elveszítette a természetfeletti látását. Jézus Krisztus megmutatott nekünk egy másik létező természetfeletti világot. Ezt lehet tagadni, de ettől nem szűnik meg, létezni.

Naponta tapasztaljuk mindazokat a történéseket, csodákat napjainkban is, melyet az Úr cselekedett és mondta, hogy mi is fogjuk cselekedni. A csodákat hit által értjük meg „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.”(zsid. 11,3) .

Egyébként a világ keletkezésére kitalált világi elméleteknek, sincs semmi fizikai bizonyítéka. Tehát akik tagadják, hogy a világot Isten teremtette, ők is hívők, csak egy kitalált hazugságban hisznek. Ők nem azt mondják, hogy „csodák”, hanem behelyettesítik azzal a szóval, hogy „sok milliárd évvel ezelőtt” és akkor már elhiszik, akkor ez már tudományos hit.

A csodák tagadása helyett, bölcsebb lenne elfogadni az igazságot, mert a csodák létezésének tagadásához, sok nevetséges hazugságot kell kitalálni és minden hazugságot több más hazugsággal kell igazolni.

Nézd meg a videókat, kerülj ki a világ hazugságainak a körforgásából, ismerd meg az igazságot és az igazság szabaddá tesz.

A csodák közül a legnagyobb csoda, amikor Jézust a szívedbe fogadod, mert egy új teremtés leszel és lehullik a szemedről a lepel.

(Varga István)

Mondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe !
Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.

AJÁNLÓ
Csodák határok
nélkül.

Feltámadás a halálból


(Hossz: 55 perc)

Kattints a képre és nézd meg a videót!


Átalakulások I.


(Hossz: 1óra, 09 perc)

Kattints a képre és nézd meg a videót!Az ember hisz a csodákban .

A Biblia a csodák és az isteni közbelépések, beavatkozások egész sorát jegyzi fel.
Olyan esetekről tu­dósít minket, amelyekben a természetfeletti betör a természetes világba.

Ábrahámtól kezdve, az Ószövetség minden meghatározó szemé­lyisége csodatévő volt, pontosabban szólva Isten csodákat vitt végbe rajtuk keresztül.
Józsefet is egy csoda hozta ki a börtönből és tette Egyiptom fejedel­mévé.

Csodák sorozata szabadította ki Izrael népét az egyiptomi szol­gaságból és alapjaiban rázta meg egész Egyiptomot.
A Vörös-tenge­ren való átkelés és a pusztában töltött negyven év az egész emberi tör­ténelem páratlan csodáinak sorozata volt.

E csodáknak az volt a célja, hogy elválasszák Izraelt Egyiptom halott isteneitől, és hogy Izrael népe Ábrahám élő Istenét imádja.
A judaizmus addig volt valóban judaizmus, amíg a csodatévő Isten kinyilvánította magát benne.

Amikor vége szakadt a csodáknak, Izrael visszasüllyedt a pogányságba, és csak azután kerültek vissza az Istenükkel való közösségbe, miután döbbenetes csodák sorozata történt közöttük.

Ha lenne helyünk rá, érdekes lenne tanulmányozni azokat a csodákat, amik Kánaán földjének elfoglalása során történtek, a királyok korszakának csodáit, vagy azt a négy hatalmas csodát Dániel könyvében, ami visszahozta Izraelt a fogságból a saját földjére és szabaddá tette a bálványimádástól.

A rabszolgaságban lévő nép megszabadult és visszaküldetett saját hazá­jába, engedéllyel, és — ami mégtöbb — a szükséges anyagiakkal, arra, hogy újra fölépítsék városukat, templomukat, lerakva imádatuk alapját.

Mindez páratlan az emberi történelemben, igen különleges, a maga nemében egyedülálló csoda.
Amikor Jézus megkezdte nyilvános szolgálatát, az a csodák szolgálata volt.
Amikor az egyház elkezdte szolgálatát, az a csodák szolgálata volt.

Minden olyan ébredés Pünkösd óta, ami az alázatos Galileainak szerzett tisztességet, a csodák újraéledését jelentette.

Az egyházat sohasem a nagy filozófus tanítók mentették ki visszaeséseiből, hanem azok az alázatos laikusok, akiknek új látásuk volt Krisztusról, arról a Krisztusról „Aki tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz.”

Mi sóvárgunk a Szent Szellem jelenlétének megnyilvánulásaira vallásos összejöveteleinken, hiszen a száraz és halott összejövetelek nem vonzzák az embereket. Azok az összejövetelek azonban, ahol gazdag áldás jön elő az Ige feltárulásából, ahol lelkek nyernek üdvösséget, ahol betegek gyógyulnak meg, ahol az emberek betöltekeznek a Szellemmel, mindig is vonzották az embereket.

A Szellem kiáradása minden esetben kihívást jelent egy közösség számára.
Minden normális ember vágyakozik a természetfeletti után. Vágyakoznak arra, hogy Isten ereje megnyilvánuljon közöttük, hogy megérezzék a láthatatlan érintésének örömét.
JEGYZET
A kereszténység csoda
        Isten egy csodatévő Isten.
Jézus Krisztus csoda volt, és csoda is marad.
A Biblia a csodák könyve.
Ha kivesszük a kereszténységből a természetfelettit, csupán egy vallás marad.

A csodák nem ellentétesek az emberiség vágyaival.
Egy csodatévő ember — legyen valódi vagy megtévesztő — nagyobb tömeget vonz, mint a világ legnagyobb filozófusa vagy ál­lam­fér­fi­a.

Ez a csodavárás nem a tudatlanság jele, hanem inkább az ember törekvése arra, hogy kinyúlhasson a láthatatlan Isten felé.
A műveltség sem oltja ki az emberben a csodák utáni vágyat.

Ez a vágy inkább felfokozódik, mivel az ismeret felfedi, hogy az ember tehetetlen a természet törvényeivel szemben, és megmutatja, hogy az ember teljes mértékben alá van rendelve a láthatatlannak.

Az nem a nagy tudás, bölcsesség vagy éleselméjűség jele, ha valaki tagadja a csodák létezését.

Az ember igényli a csodákat.

Az embert egy csodatevő Isten teremtette. A csoda alkotóeleme az embernek.
Az ember vágyakozik arra, hogy csodákat vigyen végbe, hogy a természetfeletti légkörében éljen.

Ez az alkotóelem tette feltalálóvá, felfedezővé, kutatóvá. Ez késztette arra, hogy addig kísérletezzen, amíg hatalma alá nem veti a vegyszereket, az elektromosságot, a levegőt.

Ez adta nekünk a repülőgépet, a tengeralattjárót, a drótnélküli távírót, a rádiót és minden olyan eszközt, találmányt és felfedezést, ami létrehozta modern civilizációnkat.

A csodák birodalma az ember természetes birodalma — az ember teremtésénél fogva társa a csodatévő Atya Istennek.

A bűn megfosztotta az embert a csodák birodalmának trónjától, a kegyelem azonban visszaállítja az őt megillető helyre.

Igen nehéz volt számunkra e különös hitélet alapelveit felfogni.
A bűn munkásokká tett minket, a kegyelem bizakodóvá tehet minket.

Kezdetben az emberi szellem volt az uralkodó erő a világban; de amikor az ember bűnbeesett, az elméje vette át az uralmat. A bűn megfosztotta trónjától a szellemet, és az értelmet koronázta meg.

A kegyelem azonban visszaállítja a szellemet az uralom helyére, és amikor az ember elfogadja a szellem uralmát, minden erőlködés nélkül a természetfeletti világában él majd.

A hit nem lesz többé görcsös akarás és küzdelem, hanem szinte ösztönösen éljük meg Isten világát.
A szellemi világ az ember normális otthona.

Ez teszi őt arra a helyre, ahol az Istennel való közösség természetes megtapasztalás, ahol a legmagasabb szinten gyakorolja a hitet, mégis oly ösztönösen, mint amikor kiállít egy csekket.

Idézet:
"EW.KENYON
Jézus csodálatos Neve"

című könyvből

 

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !