Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük; azokat harmadik félnek nem adjuk ki.

Jézus a Te Megmentőd!

Jézus Krisztus a Te valóságos Megmentőd a betegségből, a szegénységből, miden egyéb bajból és problémából, összefoglalva, az átok alól. Ha megismered Jézust, szabaddá leszel és az életed egy pozitív fordulatot vesz. Nélküle egy ember sem szabad.

Nézd meg a videót!
Jézus Krisztus

Lejátszáshoz az „Adobe Flash Player" szükséges, letölthető itt!

Mondhatnád, miért kell egyáltalán engem megmenteni? Én nem érzem úgy, hogy megmentésre szorulok.

Jól mennek a dolgaim, van pénzem, nem vagyok beteg, nem érzem úgy, hogy bajban lennék.

Nagyon figyelj, mert ez a legnagyobb megtévesztés!

Minden ember a bűn és a halál szellemi törvénye alatt születik erre a világra. Ez nem érzés, hanem tény kérdése, azaz független az érzéseidtől és a jelenlegi körülményeidtől.

A bűn és a hálál törvénye minden embert a pusztulás irányába visz, ez a szellemi törvény előbb vagy utóbb a fizikai valóságodban is meg fog nyilvánulni.

Olyan, mint az erózió. Ha ülsz a folyóparton, nem látod, de ettől még ott van, és pár év múlva már megtapasztalhatod a hatását. Nem kell megvárni, hogy érzékeld a bajokat. Amikor már érzed a gondokat, akkor már sok esetben késő, vagy igen komoly erőfeszítések árán tudsz csak szabaddá válni.

Igen, Isten akár azonnal is meg tud menteni Téged és meg is teszi. De van ettől sokkal jobb: amikor elkerülöd a problémákat.

Minden szellemi eredetű, és fizikai szinten manifesztálódik.

Az emberek, ha bajba kerülnek, és főleg ha tudatlanok Isten dolgait illetően mindig a kellemetlenség fizikai részével foglalkoznak. Ezzel azonban nem szüntették meg az okot!

Ez pontosan olyan, mint amikor valaki megy az autójával és kigyullad az olajnyomás-kontrollámpa. Erre úgy dönt, hogy elvágja a vezetéket, hogy ne világítson tovább és tovább hajt az autójával.

Ezzel nem szüntette meg a problémát, mert pár kilométer múlva tönkremegy az autó motorja és soha többé nem tudja beindítani.

Ma emberek milliói teszik ugyanezt a saját életükkel. Jön a fájdalom, bekapnak egy fájdalomcsillapítót; anyagi hiány esetében vesznek fel gyorskölcsönt; és folytathatnám a sort. De ezzel a valódi okot nem szüntették meg.

Jézus Krisztus azét jött, hogy megváltson a bűn és a halál szellemi törvénye alól – hogy megszüntesse az okot. Ez a tény azonban nem automatikusan szabadít fel a bűn és a halál törvénye alól.

Alkalmaznod kell azt a saját életedben. Jézus Krisztus megszerezte ehhez a jogosítványt minden ember számára, aki Őbenne van, azaz aki elfogadta Őt Urának és Megváltójának.

Ez mindennek az alapja, akezdete!

Azonban ettől még mindig lehetsz egy csődtömeg itt a fizikai világban. Bár Ő mindent megszerzett a Számodra, nem biztos, hogy mindazt birtokolni is fogod. Ez a része már csak terajtad áll vagy bukik.

Tény, hogy keresztények milliói szinte semmit nem élveznek abból, ami valójában hozzájuk tartozik. Ez a tény viszont semmit sem von le abból az igazságból, hogy Jézus Krisztus megmentett, kiszabadított minden embert a sátán elnyomásából.

Fel kell növekedned Krisztusban, és alkalmaznod kell Isten Igéjének az erejét a pusztítóval szemben. Le kell zárni a réseket az ellenség előtt, és meg kell nyitnodaz áldások zsilipjeit. Mert meg vagy mentve.

Ha még nem tetted meg a legelső lépést a győzelem irányába, most tedd meg: fogadd el Jézust, mint életed Urát és Megváltóját, Megmentőjét.

Azután keress egy olyan gyülekezetet, ahol a teljes evangéliumot hirdetik és növekedj fel Isten Igéjén. Alkalmazd azt az életed minden területén és teljesen szabad, győztes leszel az egy Jézus Krisztus által!

Varga István

 

Mondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe!

Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.Varga István

 

JEGYZET
Hatalom most

Most van hatalmunk, amikor az ellenség árt és pusztít. Azonban sokan úgy hiszik, most semmink sem lehet. Úgy gondolják, itt lent mindent sátán irányít.Azonban emlékezzünk, hogy bár a világban vagyunk, de nem ebből a világból valók vagyunk. Sátán számos dolgot irányít itt a földön, de engem nem irányít! Nem irányítja a Gyülekezetet. Nem ural minket. Mi uralhatjuk őt. Hatalmunk van felette!

Jézus azt mondta: „Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek MINDEN erején; és semmi [semmi, semmi, semmi, semmi, semmi] nem árthat néktek.” (Lukács 10:19).

Kevesebb hatalma van a Gyülekezetnek ebben a században, mint közvetlenül azután, hogy Jézus meghalt, eltemették, feltámadt, mennybe ment és az Atya jobbjára ült? Ha ma kevesebb lenne a hatalma, akkor jobb lett volna Jézusnak, ha meg sem hal. De nem így van, áldott legyen Isten, van hatalmunk.

Be kell építeni ezen igazságokat az életünkbe azáltal, hogy elmélyedünk rajtuk és tápláljuk magunkat, míg a tudatunk részévé nem válnak.Fizikai értelemben, bizonyos ételeket mindennap eszünk, mert az orvos azt mondta, szükségünk van különböző vitaminokra, ásványokra, hogy a testünk erős legyen.Vannak úgynevezett szellemi vitaminok és ásványok is, melyeket szintén miden nap be kell vennünk, hogy egészséges keresztények legyünk.

Jézus azt mondta a Máté 28:18-ban: „… NÉKEM adatott MINDEN HATALOM mennyen és földön.” Mindazt a hatalmat, amit a földön gyakorolni lehet, a Gyülekezeten keresztül kell gyakorolni, hiszen Krisztus személyesen nincs itt a fizikai testében.

Mi vagyunk Krisztus Teste. Habár így imádkoztunk: „Uram, tedd meg ezt és ezt”, mindent Rá hagyva, Ő a hatalmát a földön az Ő Testére, a Gyülekezetre bízta. Így sok probléma azért van, mert mi megengedjük ezeket – nem teszünk semmit velük kapcsolatban. Nekünk kellene tenni valamit a problémáinkkal, de mi ehelyett megpróbálunk valaki mást rávenni – Istent is beleértve –, hogy tegyen már valamit helyettünk.

Ez évekkel ezelőtt lett nyilvánvaló számomra, amikor ezt a témát tanulmányoztam. Nem tudtam megmagyarázni az elmémmel, de tudtam a szellememben. Kezdtem megérteni azt a hatalmat, amellyel rendelkezünk. Mialatt idősebb bátyám üdvösségéért imádkoztam, hallottam az Urat a szellememben, ahogy felszólított: Te tegyél valamit ennek érdekében!

Ekkor már sok éve imádkoztam a bátyám üdvösségéért. Ő volt a család „fekete báránya”. Imáim ellenére úgy tűnt, hogy a helyzet rosszabb lett, ahelyett hogy javult volna.

Mindig így könyörögtem: Istenem, mentsd meg őt. Még böjtöltem is. Hajlamos voltam, hogy visszacsússzak és így imádkozzak, de miután az Úr felszólított engem, hogy én tegyek valamit – miután azt mondta, megvan erre a hatalmam – így szóltam: Jézus nevében megtöröm az ördög erejét a testvérem élete felett, és követelem az üdvösségét!

Kiadtam a parancsot. Nem mondogattam vagy imádkoztam ezt folyamatosan. Mikor a király kiadja a parancsot, tudja, hogy az végre lesz hajtva.


Idézet
KENNETH E. HAGIN
A hívők hatalma

című könyvből

JEGYZET
Gyakorolni a hatalmat

A hatalom gyakorlásához két Ige nyitja meg az ajtót, melyeket Pál az efézusiakért imádkozott: „… és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben” (Efézus 1:20), és „… és együtt feltámasztott…” (Efézus 2:6).

Gondolkodj el ezen a két imádságon. Tanuld meg saját magadért imádkozni ezeket. Táplálkozz az igazságukon, amíg a belsőd részévé válnak. Akkor ezek fogják meghatározni az életed folyását. Azonban ne az értelmeddel próbáld elfogadni; a szellemedben kell kinyilatkoztatást kapnod erről.

Vedd észre, nem csak Krisztus ül az Atya jobbján, a sátán birodalmának minden ereje felett, hanem mi is ott vagyunk, hiszen Isten együtt támasztott fel minket. Nem csupán az Atya mellé lettünk ültetve, hanem figyeld meg, hol ülünk: Magasan felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon… (Efézus 1:21).
Isten szemében mi is feltámadtunk, mikor Krisztus feltámadt. Amikor Krisztus a mennyei trónra ült, mi is oda ültünk. Jelenlegi helyünk így határozható meg: Az Atya jobbján foglalunk helyet Krisztussal együtt. (Az, hogy Krisztust az Atya leültette, azt jelenti, hogy az Ő munkájának egy része fel van függesztve egy időre.)
Minden hatalom, amely Krisztusnak adatott, hozzánk tartozik Rajta keresztül, és mi gyakorolhatjuk azt. Segítünk Neki azáltal, hogy véghez visszük az Ő munkáját itt a földön. És az Ő munkájának egyik része, melyre Isten Igéje utasít minket, hogy győzedelmeskedjünk az ördög felett! Valójában Krisztus nem tudja nélkülünk elvégezni munkáját a földön!
Lesz, aki így érvel: Ő boldogul nélkülem, azonban nekem szükségem van Rá.

Nem, Ő semmivel sem boldogul jobban nélküled, mint ahogy te Nélküle. Látod, az igazság, amit Pál kihangsúlyoz itt az Efézusi levélben, hogy Krisztus a Fej és mi vagyunk a Test.

Mi történne, ha azt mondaná a tested: Elboldogulok a fej nélkül is. Nincs szükségem a fejemre.
A tested nem tud boldogulni a fejed nélkül. És mi van, ha a fejed mondaná: Boldogulok a testem nélkül is. Nincs rá szükségem. Elboldogulok kéz és láb nélkül is. Nem, nem tudsz.
Hasonlóképpen, Krisztus sem tud mit kezdeni nélkülünk, mert Krisztus és Isten munkája Krisztus Teste által megy végbe. Az Ő munkája soha nem lesz elvégezve nélkülünk, és mi soha nem boldogulunk Nélküle.

Az Efézus 6:12 mondja: Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen… Ha kiveszed ezt a verset a szövegkörnyezetéből és úgy folytatod tovább, hogy arról a borzalmas harcról beszélsz, amit az ördöggel kell vívnod, azt ecsetelve, hogy milyen hatalmas az ördög, akkor nem értetted meg a lényegét annak, amire Pál rámutatott az Efézusi levélben, hiszen ő ott nem ezt írja.

Emlékezz, mikor Pál ezt a levelet írta az efézusi gyülekezetnek, nem osztotta fejezetekre és versekre. Bibliatudósok tették ezt jóval később, hogy segítsenek minket, hogy hivatkozásokat tehessünk. Nagy zűrzavart okozhatsz azzal, ha a fejezet egy versét kiragadva, valami mást magyarázol ki belőle, mint amit mond.
A Szent Szellem Pálon keresztül a második fejezetben elmondta, hogy mi fölé helyeztettünk azon erőknek, amelyekkel foglalkoznunk kell. Nemcsak Krisztus ül az Atya jobbján, magasan mindezen erők felett, hanem mi is ott vagyunk, mert Isten együtt ültetett minket Krisztussal.

Ezért a csatánkban, melyet az ellenséggel és az ő erőivel szemben vívunk, tartsuk emlékezetünkben, hogy mi felettük vagyunk, és hatalmunk van felettük. Az Ige elmondja, hogy Jézus legyőzte őket. A mi feladatunk, hogy érvényre juttassuk az Ő győzelmét. Az Ő győzelme hozzánk tartozik, de nekünk kell azt véghezvinni.


Idézet
KENNETH E. HAGIN
A hívők hatalma

című könyvből

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !