Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük, az semmilyen okból, nem juthat harmadik személy kezébe!

Kenneth E. Hagin
1917-2003

Kenneth Hagin élete és szolgálata!

Kenneth Hagin  közel 70 éves szolgálata nemzetközi viszonylatban meghatározó. A világon az egyik legismertebb bibliatanító, prédikátor,
akinek a szolgálata emberek millióinak életét változtatta  meg.
Kenneth Hagin könyvei, írásai illetve a rendelkezésre álló videók és hanganyagok ma is pozitív befolyással vannak sokak életére és hitelesen tolmácsolják  Jézus Krisztus élő Igéjét.

Kenneth Hagin

Százával, ezrével vannak szolgálatok, akik Kenneth Hagin bibliaiskolájában szerezték meg az igei ismereteket, akik az Ő tanításain, prédikációin növekedtek fel és azóta szintén világméretű ismertségre tettek szert.
Kenneth HaginKenneth Hagin


Kenneth Hagin élete maga a csoda.
Kenneth Hagint
már születésekor halottnak nyilvánították az orvosok. A nagymama hite és imái tartották éltben.  Olyan fizikai rendellenességekkel született, hogy az orvosok semmilyen esélyt nem adtak az életben maradásra. Hét, egyenként halálos betegsége volt. Kenneth Hagin mindig is hitt Istenben, hiszen egy hívő baptista keresztény családba született. Imádkozott, olvasta a Bibliáját, de gyakorlati eredmény nem következett be.  Már-már kezdett beletörődni, hogy biztos ez Isten akarata, hisz a pásztora sem tudta semmi jóval biztatni. Kenneth Hagin több alkalommal is kilépett a fizikai testéből, ahogy mondják, meghalt. Mind három alkalommal a pokol irányába távozott, ellenben mindig visszatért a testébe. A pokolba menet kiabálta „Baptista vagyok, meg vagyok keresztelve, gyülekezetbe járok!” De mindez semmit sem segített, mindez nem számított, csak zuhant lefelé.

Kenneth Hagin  személyesen is megtapasztalta, hogy újjászületett szellem nélkül egy ember sem mehet be Isten országába.  Kenneth Hagin a könyveiben beszámol ezekről a természetfeletti élményeiről, a Jézussal való személyes találkozásokról és beszélgetésekről is.

Kenneth Hagin
fizikai állapotában a döntő változás 17 éves korában következett be, amikor az Isten Igéjéből vett élő kijelentés felsegítette a halálos ágyából.
Kenneth Hagin

Kenneth Hagin

Kenneth Hagin 17 éves korárra már teljesen bénultan csak feküdni tudott és gyakorlatilag mozgásképtelen volt. Ellenben a belsejéből, a szelleméből folyamatosan jött valami, hogy ez így nincs rendjén, nem kell fiatalon meghalnia, ez nem lehet Isten akarata. Már a temetését szervezték, el volt készülve az egész család, hogy csak órái vannak hátra, amikor Kenneth Hagin megtalálta a Bibliában a Márk evangélium 11. fejezet 23-24. igeversét.
„23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi,hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.
24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.”


Ez az egyetlen igevers élővé vált Kenneth Hagin számára. Befogadta, elhitte és megcselekedte. Kenneth Hagin akkor még nem rendelkezett igei ismerettel, ellenben így gondolkodott: „Ha ez igaz, akkor nem Istennek kell tenni valamit, hanem nekem. Szólnom kell a betegséghez a 'hegyhez', hogy hagyja el a testem". Kenneth Hagin megtette. Kenneth Hagin talált a Bibliában más igeverseket is a gyógyulással kapcsolatban, például: „…Akinek sebeivel gyógyultatok meg.” (I.Péter. 2, 24) 

Kenneth Hagin azt a kijelentést vette a Bibliából, hogy Ő már 2000 évvel ezelőtt meggyógyult Krisztus sebeiben, mert ezt mondja az Ige, tehát Ő gyógyult. Tovább cselekedett az Ige alapján és azt mondta: „Ha gyógyult vagyok, miért fekszem itt az ágyban?" Kenneth Hagin szólt az édesanyjának, hogy hozza a ruháját, mert felöltözik és velük fog étkezni az aszalnál. Háromszor próbált felállni, de összecsuklott, majd a következő esetben Isten Szelleme járta át az egész testét: a lábai megerősödtek és pontosan úgy lett, ahogy mondta. Kenneth Hagin egész élete bizonyságtétel arról, hogy Isten Igéje igazság.

Kenneth Hagin
szolgálatán, életén keresztül olyan igei tudást, gyakorlati ismereteket  szerezhetünk, amelyek a haszontalan vallási tradícióktól, téves tanításoktól szabadítanak meg és Isten valóságos élő ereje szabadulhat fel az életünk minden területén.

Kenneth Hagin Isten Igéjének a megcselekedésére biztat mindenkit- a közel 7 évtizedes szolgálat gyakorlati tapasztalatain keresztül nem csak hirdetve, hanem élve és gyakorolva az Evangélium áldásait és erejét. Kenneth Hagin szolgálatát jelek és csodák követték. Mindenki megtanulhat a Szent Szellemmel együttműködni, a Jézus Krisztussal való járás áldásait birtokolni. Kenneth Hagin könyveiből- gyakorlati példákon keresztül megtanulhatod alkalmazni, Isten örök és megváltozhatatlan Igéjét- a hétköznapi életed minden területén.

Ami Kenneth Hagin életében győzelmet hozott, az a számodra is működik, ha hajlandó vagy megismerni és megcselekedni, amit Isten mondott. Amit Kenneth Hagin könyveiben olvashatsz, az nem Kenneth Hagin elképzelése, hanem az Isten Beszéde, Isten Igazsága, Jézus Szavai- mindenkihez. Kenneth Hagin állításai igei bizonyítékokkal vannak alátámasztva; illetve egyetlen mérce létezik a számára: az amit Isten mondott. Kenneth Hagin nem tűr kompromisszumot, nem alkuszik meg a nem igei állításokkal. Kenneth Hagin bátran kiáll az Ige igazsága mellett, szemben az istentelen emberi elképzelésekkel, hagyományokkal.

Emberek millióinak jelentett és jelent ma is hatalmas áldást Kenneth Hagin szolgálata. Kenneth Hagin  könyveit a világ szinte összes nyelvére lefordították. Kenneth Hagin a 20. század karizmatikus keresztény megújulás vezéregyénisége, akin keresztül Isten hatalmas igei megvilágosodást és ébredést hozott a világra. Köszönjük Kenneth Hagin életét Istennek!  

Keresztény szolgálatok tízezrei folyatják ma is, amit Isten rajta keresztül elkezdett. Jézus Krisztus keresztjének munkája által, a Szent Szellem erejével elveszettek, betegek, a sátán elnyomása alatt élő tömegek, személyek válnak szabaddá, ismerik meg az igazi szabadságot, győzelmet.

Kenneth Hagin könyvek magyarul:
Kenneth Hagin -A gyógyulás a miénk
Kenneth Hagin -
A Gyógyulás a miénk
Kenneth Hagin -A hívők hatalma
Kenneth Hagin -
A Hívők hatalma
Kenneth Hagin -Anyelvek titkai
Kenneth Hagin -
A nyelvek titkai
Kenneth Hagin - A szellemi felnövekedés
Kenneth Hagin -
A szellemi felnövekedés
Kenneth Hagin -Anyagi bővölködés
Kenneth Hagin -
Bibliai kulcsok az
anyagi bővölködéshez

Kenneth Hagin - Az újjászületés
Kenneth Hagin -
Az újjászületés
Kenneth Hagin -Egyre növekvő hit
Kenneth Hagin -
Egyre növekvő hit
Kenneth Hagin - El Saddai
Kenneth Hagin -
El Shaddai
Kenneth hagin - Győzedelmes gyülekezet
Kenneth Hagin -
Győzedelmes gyülekezet

Kenneth Hagin - Házaság vállás újraházasodas
Kenneth Hagin -
Házasság, válás és újraházasodás


Kenneth Hagin -Helyes és helytelen gondolkodás
Kenneth Hagin -
Helyes és helytelen gondolkodás
Kenneth Hagin -Hét dolog
Kenneth Hagin -
Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról
Kenneth Hagin -Hiszek a látomásokban
Kenneth Hagin -
Hiszek a látomásokban
Kenneth Hagin -Hogyan szabadítsd fel a hitedet
Kenneth Hagin -
Hogyan szabadítds fel a hitedet
Kenneth Hagin -Hogyan vezet Isten Szelleme
Kenneth Hagin -
Hogyan vezet Isten Szelleme

Kenneth Hagin -Legyőzöttségből győzelembe
Kenneth Hagin -
Legyőzöttségből győzelembe
Kenneth Hagin -Megértés
Kenneth Hagin -
Megértés arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát
Kenneth Hagin -Megváltás
Kenneth Hagin -
Megváltás a szegénységből, a betegségből és a szellemi halálból
Kenneth Hagin -Mi a hit
Kenneth Hagin -
Mi a hit
Kenneth Hagin -Napi ima nyár
Kenneth Hagin -
Hitünk tápláléka napi adagokban -Nyár

Kenneth Hagin _Napi ima-ősz
Kenneth Hagin -
Hitünk tápláléka napi adagokban -Ősz
Kenneth Hagin -napi ima_tavasz
Kenneth Hagin -
Hitünk tápláléka napi adagokban -Tavasz
Kenneth Hagin -Napi ima-Tél
Kenneth Hagin -
Hitünk tápláléka napi adagokban -Tél
Kenneth Hagin -A nőkérdés
Kenneth Hagin -
A nőkérdés
Kenneth Hagin -Szent Szellem ajándékai
Kenneth Hagin -
A Szent Szellem ajándékai

Kenneth Hagin -A Szenz Szellem keresztség
Kenneth Hagin -
A Szent Szellem keresztség
Kenneth Hagin -A szeretet az út a győzelemhez
Kenneth Hagin -
Szeretet az út a győzelemhez
Kenneth Hagin -Szolgálati ajándékok
Kenneth Hagin -
A szolgálati ajándékok
Kennetzh Hagin -Tervek célok törekvések
Kenneth Hagin -
Tervek, célok, törekvésekMondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe!
Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.

JEGYZET

Mit tegyél a szeretteid üdvösségéért

Kenneth E. Hagin
Mit tegyél a szeretteid üdvösségéért

A szolgálatban töltött éveim során az egyik leggyakrabban feltett kérdés arra vonatkozott, hogyan vezessék üdvösségre a hívők a családtagjaikat. Az Úr Igéjére alapozva íme a válaszom.
Először is: ismerjük fel, hogy az Atya a Szent Szellemen keresztül vonzza magához az
embereket. Amikor az Igét prédikálják, a Szent Szellem meggyőzi az embert az Ige által.
Jézus azt mondta: „Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya, aki engem elküldött, vonzza azt: én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.” (János 6,44, angol fordítás)
Másodszor: imádkozz azért, hogy Isten küldjön valakit az illető hozzátartozód útjába.
Jézus azt mondta a Máté 9,38-ban: „Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő aratásába.” Erre később még részletesebben visszatérünk.
Mindazonáltal én nem hiszek abban, hogy bármilyen szabályszerűséget meg lehetne
állapítani a lélekmentésre vonatkozóan, ami mindenki számára működik. Isten az egyik embert így vezeti, a másikat pedig máshogyan. Mindig azt kell szem előtt tartanunk, hogy a Szent Szellemnek van létfontosságú munkája abban, hogy az embereket Jézushoz vonzza.
Előfordul, hogy a családtagjaiddal a lehető legnehezebb foglalkoznod. Nagyon gyakori, hogy nem hallgatnak rád. Általában igaz, hogy jobban teszed, ha nem próbálsz meg ilyen téren foglalkozni velük. Ne érts félre – időnként a Szent Szellem vezethet Téged
máshogy. Csak általános tanácsokról beszélek most.

Hogyan nyert az én családom üdvösséget

Tinédzser koromban születtem újjá. Néhány rokonom úgynevezett névleges keresztény volt. Tudták, hogy Jézus a Megváltójuk, de ennél nem igazán terjedt tovább a
tudásuk. Ami azokat a családtagjaimat illeti, akiknek nem volt üdvösségük – és ebbe olyan
rokonok is beletartoztak, mint a nagynéni, nagybácsi és az unokatestvéreim – azt a vezetést vettem Isten Szellemétől, hogy soha ne hozzam szóba az üdvösséget. Az egyik módja annak, ahogy a Szent Szellem vezet bennünket a belső bizonyosság, belső meggyőződés. Bizonyos
voltam a szellememben, hogy ha a rokonaim látják az életemben Jézus Krisztus
valóságosságát, mindannyian akarják majd ugyanazt. (Ez a természetes világban is igaz.
Például ha tudod, hogy valakinek van egy jó receptje, Te is meg akarod azt kapni.)
Isten Igéje szerint „a test gyakorlásának kevés haszna van: de az istenfélelem mindenre hasznos”... (1 Tim 4,8) A hasznos azt jelenti, hogy kifizetődő. A 15. versben így folytatta
Pál: „Ezeken elmélkedj…hogy a te hasznod mindenki előtt nyilvánvaló legyen.” (angol
fordítás)
Soha semmit nem mondtam az Úrról a közeli hozzátartozóimnak, és soha egyiküket sem kértem meg, hogy fogadják el az üdvösséget. Tizenhét évesen kezdtem prédikálni, de soha nem kértem őket arra, hogy jöjjenek el és hallgassanak meg. Eljöttek, de én nem kértem őket erre. Soha egy szót sem szóltam egyikőjüknek sem az üdvösségről. Az volt a vezetésem, hogy ne tegyem. Tudtam a szellememben, hogy nem lenne jó megtennem.
Kenneth E. Hagin

Ne nyaggasd őket!

Ha zaklatod a rokonaidat, nem szeretnek majd veled lenni. Mielőtt újjászülettem és ..........A folytatást itt tudod letölteni
(Az „egyéb" kategóriában található a teljes anyag!)

Kenneth E. Hagin

 

 

 

 

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !