Varga István Jézus Krisztus evangéliumának szolgálója
Főoldal Rendezvényeink Gyógyulás Webshop Rólunk Letöltés
TÉMAKÖRÖK
Videók
Tanítások
Csodák
Bizonyságok
Imakérés
Szolgálati eszközök
Partnerkapcsolat
KÖNYVLETÖLTÉS
Töltsed le ingyen!
Varga István e-book
Ha, szeretnéd letölteni ingyenes könyveinket, akkor töltsd ki az alábbi űrlapot!
  Keresztnév:

*
  E-mail:

*
  Megye vagy ország:

*
(*A csillaggal jelölt rész kitöltése kötelező!)
Az adataidat különösen nagy gonddal kezeljük, az semmilyen okból, nem juthat harmadik személy kezébe!

Jézus a Bőséget Adó

„...én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek." (Ján.10,10)

Jézus szegénnyé lett, hogy mi gazdagok lehessünk. Igen, Jézus Krisztus valódi gazdagságról, bőségről beszél. Dobd ki a vallásos hiedelmeket a szegénységről, mert az nem Isten akarata. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.” (2Kor. 8,9) Élj te is bőségben! Győzd le a szegénységet!

Nézd meg a videót!
Jézus Krisztus

Lejátszáshoz az „Adobe Flash Player" szükséges, letölthető itt!

Sokan gondolják úgy, hogy ez csak olyan lelki gazdagságot jelent. Ha jól megnézed, ez a fenti Igevers nem lelki gazdagságról beszél. Igen, azt is jelenti, sőt a gazdagság innen indul és ha a lelked gyarapodik az fizikai szinten is megnyilvánul. „Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik” (3Ján.2)

A szegénység egy gyilkos! A betegség egy gyilkos! A szegénység nem barátja Istennek, mert Ő ilyet nem teremtett, hanem a bűn szellemi törvénye hozta be a világra, akárcsak a betegséget és a halált. „Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és ekképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek az egy által;” (Róma 5,12)

Ha nincs elég pénze valakinek éhen hal, mint ahogy a világon naponta történik emberek sokaságával, a szegény országokban. Ahogy Istennek nem barátja a bűn, úgy a szegénység és a betegség sem. Jézus világos választ adott erre a kérdésre, hiszen szembeállítja az ördög munkáját Isten munkájával. „A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek." (Ján.10,10)

Jézus a bőséget adó! Jézus az életet adó! Jézus megváltott a szegénység átka alól minden embert, azaz kifizette az adósságunkat, hogy mi szabadon élhessünk minden elnyomástól, hiánytól, betegségtől és minden más gonosz dologtól. Mégis sok szegény él a világon és nem élnek az Isten adta joggal, ami Isten népét megilleti. Nem a pogányokat, hanem Isten népét. Mi ennek az oka? A válasz Isten Igéjében van. „Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek;” (Ésaias 1,19)

Jézus a megváltásában már elvégezte a többi rajtad áll, vagy bukik. Van egy Isteni rész és van a Te részed. Ha Te megteszed a részed, felszabadítod Isten erejét a bővölködésre, gyógyulásra és az áldás kiteljesedik az életeden. Az első lépés Jézust be kell fogadnod a szívedbe, ha ez még nem történt meg, mert az ígéret Isten fiainak szól. Isten fiává pedig csak Jézus Krisztus által lehetsz.

A következő, hogy megismerd Isten országának a rendszerét és elkezded működtetni. Ábrahámot Isten megáldotta. Gazdag volt és egészséges, hosszú életet élt, ahogy az Úr megígérte neki. Neked is megígérte „Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon,hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.” (Gal.3,14) Ábrahám oda ment ahová az Úr mondta, hogy menjen és azt tette, amit az Úr mondott, hogy tegyen. Hogy állsz Te ezzel?

Igen a bőség az engedelmességgel kezdődik. Jézus elhelyezte a tagokat a testben: „Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.” (1Kor.12,18) Van egy Istentől elrendelt helyed, azt kell, hogy megtaláld! Állj meg a helyeden, amit Isten kijelölt a számodra és ne mozdulj onnan! A bőség az áldás jönni fog.

Tedd azt, amire Isten elhívott! Nem mindenkinek kell prédikálni. Van, akinek az Úr jól jövedelmező vállalkozást, vagy jól fizető munkahelyet adott és ott kell megállnia, hogy tudja támogatni anyagilag Jézus munkáját. Ha ezt teszed, még jobban meg fog áldani. „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek?” (Luk.16,10-12)

A Tized egyébként is az Úré, nem a Tied! Az olyan, mint a tiltott fa a kert közepében, nem nyúlhatsz hozzá. Sokan nem hiszik ezt és nem adják oda az Úrnak, ami az Övé. Akkor miért adja oda az Úr, a Te részedet? Gondolkodj el ezen! Most megbízol az Úrban, vagy nem? A tizedről még lesz szó, részletesebben. Jézus gyarapítani akar, légy engedelmes!
-Varga István-

Mondd el ezt a megvallást hangosan!

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én
megigazulásomért.

Kérlek Jézus, jöjj a szívembe !
Legyél az életem Ura, Megváltója és Gyógyítója!
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Gyógyítóm.
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet és a szent véredet!

Ámen.

AJÁNLÓ

Bibliai kulcsok
az anyagi
bővölködéshez

Isten azt akarja,hogy az Ő népe bővölködjön anyagilag. A legtöbb keresztény azonban Istennek a gyarapodásunkra vonatkozó akaratát illetően, a képnek csak egy részét látja.

Kenneth E. Hagin A Bibliai kulcsok az anyagi bővölködéshez cím könyve átfogó képet nyújt a hívő bővölködésének a témaköréről. Alapos tanulmányában Hagin testvér részletesen elemez olyan kérdéseket, mint: - Hogyan ,,ehetjük a föld javait" ? -

Krisztusban való hatalmunk az anyagiak terén. - Hogyan szabadíthatjuk fel a hitünket a pénzügyeinket illetően. - Tiszteljük a pásztorunkat, hogy bővölködő életet élhessünk. - A vetés és az aratás megváltoztathatatlan törvényei. Sok jó keresztény még sohasem jutott el a bővölködésnek arra a fokára, amit Isten szánt nekik. Ennek megvannak az okai.

Hagin testvér azt mondja: ,,Ha te Isten tökéletes akaratában akarsz járni, Isten tökéletes áldásaiban életed minden területén , akkor meg kell cselekedned Isten tökéletes akaratát. "

A Bibliai kulcsok az anyagi jóléthez, megmutatja nekünk, hogyan tehetjük ezt meg.
-Varga István-

 

| Főoldal | Alkalmak helye | Gyógyulás | Webshop | Rólunk | Videók | Tanítások | Csodák | Bizonyságok | Pokol | Menny | Egyéb | Szolgálati eszközök | Partnerkapcsolat
© Varga István minden jog fenntartva !